ΚΑΙΣΕΡ ΣΟΛΑΡ

Εταιρικό προφίλ

Η εταιρία ΚΑΙΣΕΡ ΣΟΛΑΡ ιδρύθηκε το 2009 με κύριο σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συγκεκριμένα από Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Σήμερα η ΚΑΙΣΕΡ ΣΟΛΑΡ έχει στην ιδιοκτησία της 4 Φωτοβολταϊκά πάρκα στην περιοχή της Ελασσόνας, συνολικής ισχύος 240 kW. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει σε λειτουργία:

  • Τρία Φ/Β πάρκα των 20kW
  • Ένα Φ/Β πάρκο των 40kW

Δημοσιεύσεις